Bästa kulturvän!

Människan behöver kultur. Kultur ger näring åt själen. 

Om du är intresserad av kultur – däribland estnisk kultur – och hör till dem som inte kan leva utan – bli medlem i Estniska Kultursamfundet (EKS)!

Medlemsavgift

200:- / år (pensionär 150:- / år).

EKS bankgirokonto 813-4892. EKS Swish 123 486 97 23.

Som medlem har du möjlighet att ta del av EKS evenemang samtidigt som du stödjer EKS verksamhet. 

Estniska Kultursamfundet verkar för främjande av estnisk kultur i Sverige sedan nästan 60 år tillbaka.

EKS vill fortsätta att bevara och utveckla den estniska kulturen i Sverige i framtiden.  

EKS ändamål

  • bevara det estniska kulturarvet
  • stödja skapandet av estnisk kultur
  • tillfredsställa medlemmarnas kulturella behov utifrån etnicitet
  • utveckla kulturellt samarbete mellan de estniska och svenska samhällena.

EKS organiserar sammankomster med litterära och musikaliska program, utställningar med verk av estniska konstnärer mm.

EKS är en ideell förening som arbetar utifrån demokratiska principer och är partipolitiskt obunden.

Välkommen som medlem i Estniska Kultursamfundet!

    Estniska Kultursamfundet lämnar inte ut dina personuppgifter till andra.