Eesti Kultuuri Koondise juhatus / Styrelsen för Estniska Kultursamfundet 2021/22:

Jaan Seim – esimees / ordförande 

Marje Reinans – abiesimees ja laekur / vice ordförande och kassör

Mikko Pulkkinen – muusikatoimkonna juhataja / ledare för musiksektionen 

Tiit Pädam – kirjandustoimkonna juhataja / ledare för  litteratursektionen 

Hugo Nõmm – kunstitoimkonna juhataja / ledare för konstsektionen 

Anne-Mari Asker Badersten – juhatuse liige / styrelseledamot 

Maie Martinson – juhatuse liige / styrelseledamot 

Katrin Meerits – juhatuse asemik / suppleant 

Kristiina Rajaleid – juhatuse asemik / suppleant

Taave Sööt Vahermägi – juhatuse asemik / suppleant

KONTAKT