Eesti Kultuuri Koondise juhatus / Styrelsen för Estniska Kultursamfundet 2022/23:

Jaan Seim – esimees / ordförande 

Anneli Karja – laekur / kassör 

Katrin Meerits – abiesimees ja muusikatoimkonna juhataja / vice ordförande och ledare för musiksektionen

Tiit Pädam – kirjandustoimkonna juhataja / ledare för litteratursektionen 

Hugo Nõmm – kunstitoimkonna juhataja / ledare för konstsektionen

Maria Kiisk – teatritoimkonna juhataja / ledare för teatersektionen

Anne-Mari Asker Badersten – muusikatoimkond / musiksektionen 

Kristiina Rajaleid – juhatuse asemik / suppleant

Taave Sööt Vahermägi – juhatuse asemik / suppleant

Marje Reinans – juhatuse asemik / suppleant 

KONTAKT