Eesti Kultuuri Koondise juhatus / Styrelsen för Estniska Kultursamfundet 2020/21:

Jaan Seim – esimees / ordförande 

Marje Reinans – abiesimees ja laekur / vice ordförande och kassör

Mikko Pulkkinen – muusikatoimkonna juhataja / ledare för musiksektionen 

Tiit Pädam – kirjandustoimkonna juhataja / ledare för  litteratursektionen 

Imbi Rahumaa – kunstitoimkonna juhataja / ledare för konstsektionen 

Anne-Mari Asker Badersten – juhatuse liige / styrelseledamot 

Maie Martinson – juhatuse liige / styrelseledamot 

Ivar Paljak – juhatuse asemik / suppleant 

Urve Toots – juhatuse asemik / suppleant

KONTAKT