Eesti Kultuuri Koondise juhatus / Styrelsen för Estniska Kultursamfundet 2023/24:

Jaan Seim – esimees / ordförande 

Merle Liidemaa – laekur / kassör 

Katrin Meerits – abiesimees ja muusikatoimkonna juhataja / vice ordförande och ledare för musiksektionen

Kairi Ilison – sekretär ja kirjandustoimkonna juhataja / sekreterare och ledare för litteratursektionen 

Lenna Vasur – kunstitoimkonna juhataja / ledare för konstsektionen

Maria Kiisk – teatritoimkonna juhataja / ledare för teatersektionen

Kristiina Rajaleid – juhatuse asemik / suppleant

Eva Raud Adamsson – juhatuse asemik / suppleant

Anne-Mari Asker Badersten – juhatuse asemik / suppleant

Taave Sööt Vahermägi – juhatuse asemik / suppleant

Marje Reinans – juhatuse asemik / suppleant 

KONTAKT